Mreža regionalnih muzejev na prostem

Projekt »Mreža regionalnih muzejev na prostem Dolenjske in Bele krajine« povezuje številne spomenike ljudske arhitekture, ki so bili zaradi kulturno varstvenih razmer preneseni na novo lokacijo ali pa se nahajajo na mestu samega nastanka.


V projekt so vključeni najzanimivejši etnološki ostanki preteklosti, namen njihovega delovanja pa je seznanjanje obiskovalcev s prikazom nekdanjega načina življenja preko izbranih prvin kulturne in naravne dediščine.


S projektom »Mreža regionalnih muzejev na prostem Dolenjske in Bele krajine« želimo povečati prisotnost in vključevanje kulturne dediščine v dejavnosti turističnih ponudnikov ter hkrati predstaviti priložnost njihove programske popestritve na drugačni, a kakovostni ravni.

Projekt Mreža regionalnih muzejev na prostem Dolenjske in Bele krajine  je del LIN LAS DBK 2009 in je delno sofinanciran iz sredstev Leader, 4. Osi, EKSRP«

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

HITRE POVEZAVE:

- MUZEJ NA PROSTEM PLETERJE
- PONUDBA

  1. -INFORMACIJE

  2. -DELAVNICE