Občina Šentrupert - Boletov mlin
Mreža regionalnih muzejev na prostem

    Boletetov mlin leži v Dolenjih Jesenicah, v idiličnem in atraktivnem naravnem okolju ob potoku pod vinogradniškimi griči občine Šentrupert.

Slab hektar veliko posestvo sestavljajo poleg 150 let starega mlinskega poslopja še gospodarski del s hlevom, svinjak, kozolec, drvarnica in travniški visokodebelni sadovnjak. Posestvo je značilen primer domačije kmeta in mlinarja višjega kmečkega sloja, kakršne so bile značilne za severni del osrednje Dolenjske, zlasti v porečju rek Temenice in Mirne.


Boltetov mlin je z vsemi pripadajočimi objekti razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena (EŠD 7512) in kot celota predstavlja pomemben dokument socialne in poklicne strukture ter nepogrešljiv člen v razvoju mlinarstva na Dolenjskem.


Boltetov mlin je gručasto zasnovana domačija iz druge polovice 19. stoletja, ki jo sestavljajo iz kamna zgrajena hiša z mlinom iz leta 1863, iz kamna zgrajen hlev, iz kamna in opeke zgrajen svinjak iz leta 1939, manjša drvarnica s kaščo in kozolec na »kozla«.


Mlin je  dolga leta poganjala voda iz Jeseniščice. Ker pa so Dolenje Jesenice že leta 1939 dobile električno napeljavo, je mlinske kamne v času, ko v potoku ni bilo dovolj vode, poganjal elektromotor.


Lastnik Boltetovega mlina je od leta 2003 družina Weber, ki si prizadeva, da bi domačiji vdihnili novo življenje. Trenutno je mlin v začetni fazi celovite obnove, katere prvenstvena vloga ni le v fizičnem ohranjanju in varovanju kulturne dediščine, pač pa tudi v zvestem sledenju načelom trajnostnega razvoja s tradicionalnimi gradbenimi tehnikami (npr. izdelava apnenih ometov na osnovi gašenega apna) in uporabi izključno naravnih materialov (les, dolenjski kamen), ki so pogoj za bivanje v skladu z naravnimi in ekološkimi standardi. Prve obsežnejše obnove je bil Boltetov mlin deležen v devetdesetih letih prejšnjega stoletja; obnovitvena dela, ki jih je izvedel zadnji od lastnikov družine Strmole, so preprečila nadaljnje propadanje domačije, obenem pa omogočila, da je mlin ohranil dokaj izvirno podobo.

EŠD :7512

Kontakt:                                          

Boltetov mlin 
Liljana Jantol Weber                        

Dolenje Jesenice 10                    

8232 Šentrupert 


e-pošta:boltetov.mlin@hotmail.com


tel. 031 874213