Občina Škocjan- Rangusova hiša
Mreža regionalnih muzejev na prostem

Rangusova hiša je bila zaradi neposredne bližine trase avtoceste iz domačije Stranje pri Škocjanu 4, konec leta 2003 razstavljena in prestavljena v vas Klenovik pri Škocjanu.

Na novi lokaciji, ki se nahaja pod vasjo Zagrad pri Škocjanu, je bila leta 2004 ponovno sestavljena. Rekonstruirani so bili kamniti temelji, spodnja hrastova bruna in ena krušna peč ter ostrešje, ki je bilo  začasno prekrito s staro opečno kritino. Avgustu 2005 je bila odstranjena opečna kritina in žagane late. Izvedeno je bilo novo preklanje in prekritje ostrešja s slamnato kritino.


To je lesena in pritlična kmečka hiša iz sredina 19. stol, ki ima pravokoten tloris in dvokapno streho in je pokrita s slamnato kritino. Streha je simetrična dvokapnica z manjšim nadstreškom po celotni dolžini stavbe. Bruna so hrastova, delno žagana, delno tesana in postavljena na kamnite temelje. Ohranjena so še manjša lesena okna in dvoje vrat. Zunanjščina je neometana.


Hiša ima ohranjen notranji razpored prostorov in sicer: vežo s črno kuhinjo, prednjo in zadnjo hišo, kamro in klet. Notranjost je prebeljena z apnenimi beleži. V hiši so ohranjeni še leseni tlaki in tlak iz nabite zemlje v veži in kleti. Ob delno ohranjeni notranji opremi sta  ohranjena še oba manjša oboka črne kuhinje in krušna peč.


Rangusova hiša je razglašena za kulturni spomenik, glej Ur. list RS, št, 38/92.

EŠD :7718

Kontakt:                                          

Turistično društvo Zagrad
Franc Kocjan
Zagrad 4, 8275 Škocjan


tel.: 031 658 114


E-pošta: td.zagrad@gmail.com

ZGODOVINA DRUŠTVA

Turistično društvo Zagrad je bilo ustanovljeno 2. julija 1995. Ustanovila ga je skupina zainteresiranih domačinov, ki so si za cilj postavili, da iz nekdanjega zaraščenega vaškega pašnika zgradi park, ki se danes imenuje Etnološki park Zagraški log.


DEJAVNOSTI IN AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Prednostna naloga Turističnega društva Zagrad je nadaljnje urejanje parka Zagraški log, njegovo stalno vzdrževanje in umeščanje objektov kulturne dediščine. Poleg parka skrbijo tudi za vzdrževanje zelenih površin, okrasnih rastlin in urejenost domačij. Organizirajo etnološke dogodke kmečkih opravil in običajev, kot so setev, žetev in mlačev žita z vsemi spremljajočimi dejavnostmi, ki so nekoč pristno povezovale življenje na deželi ter kamnoseško kiparsko delavnico.


DOSEŽKI DRUŠTVA

Za največji dosežek društva štejejo prestavitev lesene Rangusove hiše v Zagraški log. Prestavitev je potekala pod strokovnim vodstvom ZZVKD Novo mesto in ob veliki podpori Občine Škocjan. Aprila 2004 je društvo prejelo srebrni častni znak Turistične zveze Slovenije za uspešno delo pri razvoju turizma v Sloveniji.

CILJI DRUŠTVA

Njihov cilj je dokončno zgraditi Etnološki park Zagraški log po idejno razvojnem projektu in ga čim bolje povezati z okoljem. V ta namen odpirajo redno delovno mesto gospodarja v parku, ki bo tudi kontaktna oseba.